• Kërkimi i Shpejtë •

• Lidhjet Direkte •

kpm_radio_sharri

komuna_dragash_radio_sharri

• Publicitet •

ambienti_radio_sharri_dragash

grill_sharri_radio

kolloni_radio_sharri

• Publicitet •

ilva_radio_sharri_dragash

• Publicitet •

publicitet_nje_radio_sharri

• Publicitet •

libri_radio_sharri

• Publicitet •

kufje_radio_sharri

• Dita e FLAMURIT •

edhe:
Gëzuar!
connect_radio_sharri_tring
"Ec ma Ndryshe" gjen abuzime në buxhet!

ec_ndryshe_prizrenPrizren, 19 gusht 2013
- Organizata Jo-qeveritare Emancipimi Civil "Ec ma ndryshe", në kuadër të projektit të monitorimit të punës së ekzekutivit komunal të Prizrenit, ka shqyrtuar të gjeturat e Raportit të Auditimit për Pasqyrat Financiare të Komunës së Prizrenit, në vitin 2012, por me një vështrim retrospektiv edhe në raportet e viteve 2011, 2010, 2009 dhe 2008, duke theksuar se qeveria komunale e Prizrenit, vit pas viti, po abuzon me buxhetin komunal. Kjo organizatë thotë se, të gjeturat e Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm (ZAP) për vitin 2012, kanë konfirmuar shqetësimet e ngritura nga monitoruesit e tyre, se qeveria lokale nuk ofron një performancë aq të mirë gjatë menaxhimit të buxhetit komunal. “Rekomandojmë që Komuna e Prizrenit të tregojë përkushtim, shumë më të lartë, për zbatimin e rekomandimeve të dala nga raportet e auditimit në 5 vitet e fundit. Anëtarëve të KK-së iu rekomandojmë që të ushtrojnë presion më të madh tek ekzekutivi komunal, për zbatimin e rekomandimeve të ZAP-it. Rekomandojmë që të rritet transparenca në vendimmarrje, me qëllim të menaxhimit më të mirë të parasë publike”, thuhet në komunikatën e organizatës “Ec ma ndryshe”.Share