• Kërkimi i Shpejtë •

• Lidhjet Direkte •

kpm_radio_sharri

komuna_dragash_radio_sharri

• Publicitet •

ambienti_radio_sharri_dragash

grill_sharri_radio

kolloni_radio_sharri

• Publicitet •

ilva_radio_sharri_dragash

• Publicitet •

publicitet_nje_radio_sharri

• Publicitet •

libri_radio_sharri

• Publicitet •

kufje_radio_sharri

• Dita e FLAMURIT •

edhe:
Gëzuar!
connect_radio_sharri_tring
Kështu votoi komuna e Dragashit!
e Shtunë, 18 Dhjetor 2010 12:27
tabelaDragash - Në mungesë të publikimit të rezultateve, nga ana e Komisionit Komunal Zgjedhor në Dragash, Shtabet zgjedhore të subjekteve politike, i kanë dhënë rezultatet e tyre preliminare, të cilat nuk janë përfundimtare dhe as që mund të thuhet se janë të sakta plotësisht, për faktin se mungojnë rezultatet zyrtare nga KKZ-ja. Ndonëse Komisioni Qendrorë i Zgjedhjeve i ka publikuar rezultatet preliminare, askush nuk e di saktë se sa vota ka dhënë komuna e Dragashit në zgjedhjet nacionale të 12 dhjetorit. Raporti i KQZ-së ka dhënë një pasqyrë të përgjithshme, për numrin e votave, por jo edhe pasqyrën e detajuar, në bazë të së cilës do të dihej pjesëmarrja e banorëve të komunës së Dragashit në këto zgjedhje dhe, saktësisht edhe votat që ka marrë secili subjekt politik nga kjo komunë.
Duke e parë të arsyeshme këtë fakt, se Dragashi është komunë specifike edhe në këtë aspekt, për faktin se disa parti e kanë këtë komunë seli dhe votat primare i presin nga kjo komunë, siç janë partitë nga treva e Gorës, Radio Sharri është munduar të siguroj pasqyrën e votave që kanë dhënë qytetarët e kësaj komune, për secilin subjekt. Pas shumë përpjekjeve, ia kemi dalë të sigurojmë këtë pasqyrë, në të cilën saktësisht duken votat në secilën Qendër të votimit dhe për secilin subjekt politik:
 
Qendrat e Votimit
SDSG
FER
SDA
LDD
GIG
AKR
VAKAT
LDK
VV
AAK
PDK
NDS
Votues
TOTALI:
Dragash
58
3
7
17
116
47
120
371
64
125
401
1
1330
Brod
60
0
3
2
15
0
228
3
0
4
8
1
324
Restelicë
155
1
20
0
2
0
238
6
0
9
36
30
497
Glloboçicë
18
0
1
1
91
0
41
1
0
1
2
0
156
Rapçë
9
0
26
0
31
1
152
3
5
2
3
26
258
Brezne
0
22
0
9
0
39
0
174
32
143
409
0
828
Bresanë
0
0
0
29
0
74
1
773
47
102
664
0
1690
Blaç
0
0
0
9
0
29
0
245
30
30
351
0
694
Kosavë
0
4
0
42
0
26
0
332
29
28
246
0
707
Kuk
0
1
0
24
0
17
1
339
15
40
479
1
917
Bellobrad
0
1
0
5
0
10
0
403
12
27
232
0
690
Zgatar
0
1
0
4
0
5
0
112
11
27
215
0
375
Radeshë
5
0
5
0
105
0
81
0
0
0
3
0
199
Leshtan
10
0
5
0
28
0
30
6
0
0
12
0
91
Plavë
0
12
0
6
0
7
0
92
22
163
163
0
465
Xërxe
2
0
0
1
0
1
0
36
3
18
33
0
94
Krushevë
0
0
6
0
12
0
100
0
0
1
1
3
123
Vraniç
5
0
1
0
20
0
51
3
0
0
6
0
86
Buçe
0
1
0
11
0
4
3
122
10
38
95
0
284
Zaplluxhe
0
1
0
24
0
27
0
290
25
60
149
0
576
Brrut
0
1
0
30
0
19
0
235
8
12
186
0
491
Kërstec
1
0
12
0
14
0
64
0
0
1
0
1
93
Rrenc
0
2
0
11
0
5
0
62
9
44
136
0
269
Zlipotok
15
0
0
0
31
0
84
0
0
0
0
0
130
Pllajnik
0
0
0
0
0
13
0
81
9
29
57
0
189
Orqushë
1
0
0
0
5
0
7
0
0
0
0
0
13
Dikancë
12
0
0
0
23
0
4
0
0
0
2
2
43
Votat
TOTALI:
351
50
86
225
493
324
1205
3689
331
904
3889
65
11612
 
Sipas kësaj pasqyre, në të cilën nk janë të përfshira partitë që nuk kanë ndikim në komunën e Dragashit, nga 11612 votues, rezulton të jetë më e votuara PDK, më gjithsejtë 3889 vota, e pasuar nga LDK me 3689 vota. Si subjekt i tretë në këtë komunë radhitet koalicioni i boshnjakëve “Vakat”, me 1205 vota, ndërsa AAK radhitet e katërta me 904 vota. Vlen të theksohet se partitë tjera që kanë marrë vota të konsiderueshme janë GIG-u, me 493 vota, SDSG, e udhëhequr nga Nasuf Brenoll, 351 vota, ndërsa më së paku vota ka marrë FER-i, gjithsejtë 50 vota.
Të kontaktuar nga Radio Sharri, partitë thonë se kanë fituar më shumë vota se sa që paraqiten në këtë tabelë. Sipas Shtabit zgjedhor të PDK-së, ky subjekt ka arritur të marrë 3949 vota, kundrejt LDK-së, e cila, sipas tyre, ka tubuar 3703 vota. Këto shifra, PDK thotë se i ka siguruar, duke u bazuar në votat me kusht, ato nga Hendikosi dhe votat e policisë, të cilat nuk janë të pasqyruara në këtë tabelë. Ndërkaq, sipas të dhënave të Shtabit zgjedhor të LDK-së, PDK-ja ka fituar 3884 vota, ndërkaq LDK-ja 3690. AAK thotë se ky subjekt ka marrë 920 vota, ndërkaq, zyrtarët e LDD-së deklarojnë se kanë fituar 280 vota.
Ndër partitë gorano-boshnjake, sërish ka fituar koalicioni “Vakat”, ku sipas tyre, ata kanë fituar 1224 vota, të pasuar nga GIG-u, me 510 vota, Partia Socialdemokrate e Gorës - 410, JSL e Rada Trajkoviqit - 228, BSDK-ja e Hilmo Kandiqit - 216, SLS-ja e Çedomir Jovanoviqit - 66, SDA-48 dhe Nova Demokratska Stranka - 26 vota.
Share